Självkänsla & självsäkerhet

Bilden av oss själva påverkar våra val i livet och vårt beteende i olika situationer. Upplever man att man har problem med självkänslan skapar det ofta olika typer av hinder i livet och gör att man blir både begränsad och kan känna sig isolerad. Kognitiv beteendeterapi fokuserar på de tankar man har om sig själv, sin omgivning och framtiden.

Dags att bryta gamla mönster eller få nya perspektiv? Nyfiken på KBT? Hjärtligt välkommen till Considera!