Stress & prestationskrav

Kraven i arbetslivet har höjts kraftigt de senaste åren. Har man samtidigt en vilja att vara till lags, att ställa upp, att ställa höga krav på sig själv och sin prestation och dessutom hinna med både privatliv och karriär kan detta lätt bli tärande.

Hos Considera analyserar vi tillsammans hur din livssituation ser ut, vilka krav du ställer på dig själv, hur du kan lära dig att begränsa dina åtaganden och säga nej samt hur du kan hantera stress.

Välkommen!

Dags att bryta gamla mönster eller få nya perspektiv? Nyfiken på KBT? Hjärtligt välkommen till Considera!