Bli en bättre ledare

Nu erbjuder Considera ett individanpassat utvecklingsprogram för ledare bestående av två utvärderingssessioner samt 10 utvecklingssessioner. Eftersom programmet anpassas utifrån dig som individ passar det både dig som är erfaren eller som är ny i din ledarroll.

Programmet inleds med omfattande psykologisk testning för att få fram din personlighetsprofil och ledarstil, med särskild fokus på styrkor och riskbeteenden. Efter detta lägger vi upp ett mål tillsammans för utvecklingsarbetet som fokuserar på din nuvarande ledarroll.

Aktuella utvecklingsteman kan exempelvis vara kommunikation, beslutsfattande, svåra samtal, konflikthantering, motivation, teamledarskap, stresshantering eller legitimitet i ledarrollen.

Programmet består sedan av 10 individuella utvecklingssessioner fördelade på en termin. Grunden är evidensbaserade metoder och tekniker från KBT (Kognitiv beteendeterapi) och OBM (Organisational behavioral management). Redan från början av programmet kommer du att få lära dig olika tekniker för att bli en bättre ledare och testa dessa i vardagen. Vi utvärderar utfallet tillsammans kontinuerligt.

I slutet av programmet genomförs psykologisk testning igen för att utvärdera förändringar i ledarstil och utvärdering av programmet.

Programmet pågår under cirka 3 månader med en session (45 minuter) per vecka.

 

Programansvarig
Programansvarig Lars Elveback har en Masterexamen i ledarskap, Socionomexamen samt grundutbildning (Steg 1) i kognitiv beteendeterapi. Lars har lång egen ledarerfarenhet och har arbetat som konsult till både offentlig och privat sektor i ledarskapsfrågor (urval, utveckling, risk/potentialbedömning av ledare) under drygt 20 år.

Dags att bryta gamla mönster eller få nya perspektiv? Nyfiken på KBT? Hjärtligt välkommen till Considera!