Considera

Considera

Considera AB är en privat mottagning som erbjuder KBT samtalsterapi. Du behöver ingen remiss för kontakt. Mottagningen finns i centrala Stockholm. Under rubriken ”Erfarenhet” här bredvid kan du läsa mer om min utbildning och erfarenhet. Under rubriken ”Kognitiv beteendeterapi KBT” kan du läsa mer om den terapiform som jag utgår ifrån. I behandlingsarbetet ingår också  inslag av den så kallade ”tredje vågens KBT” som betonar acceptans och medveten närvaro.

Hur går det till: Kognitiv beteendeterapi är en strukturerad och aktiv terapiform med fokus på ”här-nu & framtiden”. Det betyder att sessionerna är strukturerade, vi har konkreta teman vi arbetar med, vi jobbar mycket med praktiska verktyg för att hantera vardagen och vi jobbar aktivt både terapeut och klient. I metoden ingår också att arbeta med olika hemuppgifter mellan sessionerna. Terapin är också målinriktad. I början fastställs vad det är du skulle vilja förändra i livet och vi arbetar sedan konkret och strukturerat mot just det målet.

Terapin inleds med ett par bedömningssamtal där syftet är att lära känna dig bättre, förstå grunden till det du söker hjälp för och gemensamt formulera mål och en plan. Vi arbetar oftast med korttidsterapier vilket innebär att vi brukar nå önskat mål efter 5 – 15 sessioner.

Vi har inte alltid kontroll över vad livet ger oss, men vi kan ta kontroll över de steg vi tar. Kanske är det dags för dig med att ta steget?

Varmt välkommen till Considera!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBT terapi: Stockholm, Nacka, Tyresö, Haninge, Huddinge, Enskede, Nynäshamn, Älvsjö, Södermalm, Värmdö, Söderort.