Kognitiv beteendeterapi KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en modern psykoterapiform som har omfattande evidensbasering. Bland andra rekommenderar svenska Socialstyrelsen KBT som primär behandling för depression, fobier samt tvångsbeteenden.

KBT är en terapiform i utveckling och det sker kontinuerligt nya landvinningar och arbetsområden för modellen. KBT baseras på kognitiv teori samt beteendeterapi vilket innebär att man arbetar mycket målinriktat med olika verktyg (både tanke och beteendemässiga) för att lösa ett problem.

Ibland har det felaktigt beskrivits att KBT är en ”quick-fix” lösning. Det stämmer att symptomen (rädslan, ångesten, depressionen) ofta snabbt avtar med KBT behandling. Men effekten har också visat sig vara bestående långt efter en behandling.  I den första fasen fokuserar behandlingen primärt på symptomhanteringen, och i en andra fas tittar man närmare på djupt omedvetna tankar och kognitiva antaganden som man har om sig själv.

Välkommen till ett konfidentiellt första möte där du kan avgöra om KBT kan vara en metod som passar dig.

Dags att bryta gamla mönster eller få nya perspektiv? Nyfiken på KBT? Hjärtligt välkommen till Considera!