Intervjuträning

Förväntansångest inför anställningsintervju? Viss nervositet kan säkert kännas ”taggande” för en del, men för andra kan just nervositetet, eller till och med rädslan för rädslan, så kallad ”förväntansångest”, innebär att man till varje pris undviker anställningssituationer.

Följden blir givetvis att man går miste om spännande karriärmöjligheter och utvecklingsmöjligheter i arbetslivet. En rädsla för anställningsintervjuer kallas för ”Specifik social fobi” (om den inte även innefattar en hel del andra sociala situationer för då kallas det för ”Social fobi”).  Det är inte heller helt ovanligt att just prestationsinriktade situationer där man granskas utlöser denna rädsla och att man som individ har en rädsla för flera olika typer av situationer, exempelvis hålla tal, säljmöten, anställningsintervjuer etc.

KBT utvecklingsprogram

Normalt, beroende på svårighetsgraden i fobin, består en behandling av mellan 5 – 10 sessioner. I KBT fokuserar man på följande teman:

Tankar
Ifrågasättande av logiken i tankarna och så kallade ”tankefällor”, t ex katastroftänkande (ex det kommer att gå illa, jag får aldrig jobbet om de ser att jag är nervös).

Beteende
Vid fobi handlar det ofta om att identifiera olika typer av undvikandebeteenden och ritualer man har för sig för att hålla ångesten borta – tyvärr bidrar dessa till att bibehålla ångesten på längre sikt. En viktig del är också gradvis exponering för det man är rädd för. Därför ingår givetvis intervjuträning i behandlingen innan man i steg 2 söker sig till riktiga anställningssituationer.

Fysiologiska aspekter
Hur hantera ångestsymptom i kroppen och lära sig mer om hur det sympatiska och parasympatiska nervsystemet fungerar i stressituationer.

Känslor
Hur lära sig acceptera och förhålla sig till de negativa känslor och tankar som dyker upp.

Behandlingen är tydligt målorienterad, strukturerad och förutsätter ett aktivt engagemang från både terapeut och klient.

Dags att bryta gamla mönster eller få nya perspektiv? Nyfiken på KBT? Hjärtligt välkommen till Considera!