Självkänsla & självsäkerhet

Självkänsla & självsäkerhet

Bilden av oss själva påverkar våra val i livet och vårt beteende i olika situationer. Upplever man att man har problem med självkänslan skapar det ofta olika typer av hinder i livet och gör att man blir både begränsad och kan känna sig isolerad. Kognitiv beteendeterapi fokuserar på de tankar man har om sig själv, sin omgivning och framtiden.