Assessment

Psykologisk testning, djupintervjuer, risk & potentialbedömningar. I Consideras assessmentuppdrag görs en fördjupad personbedömning avseende personlighet, emotionell stabilitet, stresstålighet, personlighetstörningar och riskmönster, psykiatrisk problematik, depressiva anlag samt begåvningsfaktorer (Verbal, Spatial, numerisk och generell begåvning).

Tjänsten kan utföras över hela landet och även internationellt. Urvalsmetodiken anpassas efter kravprofil och testpaket sätts samman utifrån aktuellt behov.

Tid i anspråk
Halv eller heldag beroende på testomfattning.

Erfarenhet
STP/EFPA certifierad beteendevetare med egen ledarerfarenhet. Drygt 20 års erfarenhet från över 1500 risk och potentialbedömningar från både privat och offentlig sektor. Certifierad i stort antal personlighets- och begåvningstester.

Anger management Hantera ilska