Samtalsterapi

Samtalsterapi

Anledningen till att man vill gå i samtalsterapi varierar. Kanske är man nyfiken på en förändring eller känner att livet inte riktigt tagit den riktning man velat. Det kan handla om relationer, hantera ilska, fobier, beroende, motivation, självkänsla, karriär, nedstämdhet, ångest, stress eller prestationskrav.

Ibland fastnar vi i olika banor både i våra tankar och i våra beteenden och att ändra gamla mönster kan vara svårt.  Kognitiv beteendeterapi är en strukturerad och aktiv terapiform. Det betyder att sessionerna är strukturerade, vi har konkreta teman vi arbetar med, vi jobbar mycket med praktiska verktyg för att hantera vardagen och vi jobbar aktivt både terapeut och klient. I metoden ingår också att arbeta med olika hemuppgifter mellan sessionerna. Terapin är också målinriktad. I början fastställs vad det är du skulle vilja förändra i livet och vi arbetar sedan konkret och strukturerat mot just det målet.

Terapin inleds med ett par bedömningssamtal där syftet är att lära känna dig bättre, förstå grunden till det du söker hjälp för och gemensamt formulera mål och en plan för terapin. Vi arbetar oftast med korttidsterapier vilket innebär att vi brukar nå önskat mål efter 5 – 15 sessioner.