Erfarenhet

Jag som driver Considera AB heter Lars Elveback. Under cirka 20  år har jag arbetat som specialist på arbetslivets psykologi, t ex personbedömning, ledarskap samt arbetspsykologisk testning. Jag har också varit VD för ett konsultbolag med psykologer och beteendevetare verksamt både i Sverige och internationellt samt arbetat med psykoterapeutiskt behandlingsarbete på addPractice som är inriktat på riskbruk och beroende. Sedan 2012 har jag arbetat som samtalsterapeut med KBT inriktning.

Utöver att arbeta med kognitiv beteendeterapi här på Considera arbetar jag också med risk & potentialbedömningar av ledare. Jag är även författare till boken ”Alkofällan” som är en KBT baserad självhjälpsbok för dig som börjat oroa dig över dina konsumtionsvanor.

Utbildning

Utbildningsmässigt är jag dels socionom, dels har jag en masterexamen i ledarskap. Jag är av STP (Stiftelsen för tillämpad psykologi) certifierad testanvändare och har en grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1 – KBT). Jag försöker hålla mig uppdaterad kring aktuell forskning inom KBT området, exempelvis genom medlemskap i BTF  (Beteendeterapeutiska föreningen) och jag finns även med på deras behandlarlista (www.kbt.nu). Jag har också kontinuerlig handledning hos leg.psykoterapeut med KBT inriktning. Som medlem i BTF följer jag också föreningens etiska riktlinjer avseende terapeutiska tjänster, marknadsföring, sekretess mm.

Kognitiv beteendeterapi – KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en modern psykoterapiform som har omfattande evidensbasering. Bland andra rekommenderar svenska Socialstyrelsen KBT som primär behandling för depression, fobier samt tvångsbeteenden.

KBT är en terapiform i utveckling och det sker kontinuerligt nya landvinningar och arbetsområden för modellen. KBT baseras på kognitiv teori samt beteendeterapi vilket innebär att man arbetar mycket målinriktat med olika verktyg (både tanke och beteendemässiga) för att lösa ett problem.

Ibland har det felaktigt beskrivits att KBT är en ”quick-fix” lösning. Det stämmer att symptomen (rädslan, ångesten, depressionen) ofta snabbt avtar med KBT behandling. Men effekten har också visat sig vara bestående långt efter en behandling.  I den första fasen fokuserar behandlingen primärt på symptomhanteringen, och i en andra fas tittar man närmare på djupt omedvetna tankar och kognitiva antaganden som man har om sig själv.

Välkommen till ett konfidentiellt första möte där du kan avgöra om KBT kan vara en metod som passar dig.

KBT terapi: Stockholm, Nacka, Tyresö, Haninge, Huddinge, Enskede, Nynäshamn, Älvsjö, Södermalm, Värmdö, Söderort.

Anger management Hantera ilska